Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: BIG, BIK, KRD

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2227 długów!

BIG, BIK, KRD

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Do danych zgromadzonych w BIK mają tylko i wyłącznie banki, SKOK-i, prokuratura, policja, sądy.

Błędne jest pojęcie, że tylko osoby zadłużone znajdują się w bazie BIK, są tam wszyscy, którzy posiadają jakieś zobowiązania finansowe np. raty na sprzęt RTV, pożyczki czy kredyty. Spłacając raty zgodnie z harmonogramem budujemy sobie pozytywną historię kredytową, która jest potrzebna w przypadku zaciągania np. kredytu hipotecznego, czy też przypuśćmy kolejnego sprzętu AGD. Jest to ogromnie ważne, ponieważ korzystanie przez banki z bazy BIK jest już stałym elementem podczas ubiegania się o pożyczkę czy kredyt. Również poręczyciele znajdują się w takiej bazie, dlatego z uwagą powinni przyglądać się, czy główny kredytobiorca reguluje zobowiązanie w terminie. Osoby, które chcą zapoznać się ze swoimi danymi w bazie mogą złożyć pisemny wniosek a BIK w ciągu 30 dni udzieli informacji, można skorzystać z takich informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych BIK nie udzieli informacji telefonicznie. Większość osób myli Biuro Informacji Kredytowej z „czarną listą” uważając, że tylko w przypadku nieterminowych spłat ich dane zostaną tam umieszczone.

Co znajduje się w takiej bazie? Oczywiście dane osobowe klientów, informacje o kredycie na przykład na jaki okres kredyt został przyznany, w jakiej walucie, czy wobec klienta była podjęta windykacja, czy klient terminowo spłaca raty itp.

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej zbiera, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze dotyczące przedsiębiorców i konsumentów. Tak samo jak w przypadku BIK informacje znajdujące się w BIG są zarówno pozytywne, czyli np. terminowa spłata jak również te negatywne – ilość zadłużenia. Informacje do BIG-u przekazują nie tylko banki czy SKOK-i, ale również:
- operatorzy telekomunikacyjni
- świadczący usługi dostawy energii elektrycznej
- osoby fizyczne
- Gminy
- operatorzy telewizji kablowej, satelitarnej itp.

Biuro to jest dobrą metoda na sprawdzenie przyszłego kontrahenta czy wspólnika, bo to dzięki temu można dowiedzieć się, jakim jest przedsiębiorca i czy regularnie spłaca swoje zobowiązania. BIG jest doskonałym narzędziem na szybkie odzyskanie pieniędzy, ponieważ każdy może wpisać nieuczciwego przedsiębiorcę do bazy Biura.

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów, jedno z trzech BIGów w Polsce zostało powołane na podstawie ustawie z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych. To legalna i stale aktualizowana baza o dłużnikach. Do jego zadań należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o dłużnikach. Aby osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogli pobierać takie informacje muszą podpisać umowę z KRD.  Dzięki temu można wcześnie, przed podjęciem decyzji o współpracy zapoznać się z informacja na temat przyszłego wspólnika.