Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Windykacja polubowna a komornicza

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2227 długów!

Windykacja polubowna a komornicza

Windykacja jest to dochodzenie należności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Proces windykacji skalda się  z trzech etapów: windykacji polubownej, windykacji sadowej oraz windykacji komorniczej.

Celem windykacji polubownej jest odzyskanie należności wierzyciela, bez konieczności angażowania w proces windykacyjny sądu oraz komornika.  Działania podejmowane przez firmy windykacyjne polegają w znacznej mierze na negocjacjach. Windykator w procesie windykacji polubownej dąży przede wszystkim do poprawy relacji między dłużnikiem a wierzycielem oraz do zawarcia porozumienia w przedmiocie spłaty długu.

Firma windykacyjna ściągająca wierzytelności nie ma kompetencji do czynności stricte egzekucyjnych, które może powziąć komornik sądowy. Firmy windykacyjne w zakresie swych kompetencji dokonują ustalenia danych teleadresowych dłużnika oraz osób decyzyjnych, wysyłają monity do dłużników, prowadzą bezpośrednie negocjacje z dłużnikami. Firmy windykacyjne prowadzą również poszukiwania majątku dłużnika, jednakże po zlokalizowaniu go nie mogą dokonać jego zajęcia ani sprzedać go w drodze licytacji. Takimi kompetencjami dysponują wyłącznie komornicy.

W razie nie wywiązywania się przez dłużnika ze swoich zobowiązań firma windykacyjna może umieścić go na listach biur informacji gospodarczej (KRD BIG S.A. , InfoMonitor BIG S.A.) oraz umieścić niesumiennego kontrahenta na giełdach wierzytelności.

Drugim etapem windykacji, jest windykacja sądowa, która tak naprawdę sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

Dopiero na etapie windykacji komorniczej możliwe jest zajecie składników majątkowych dłużnika I ich spieniężenie w drodze licytacji, zajęcie rachunków bankowych dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę oraz innych wierzytelności. Pamiętać jednak należy, iż komornik działa jedynie w granicach wniosku o wszczęcie egzekucji, tzn. nie podejmie czynności egzekucyjnych o przeprowadzenie których wierzyciel nie zawnioskował.  Posiadanie wiedzy o składnikach majątkowych dłużnika na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego znacznie zwiększa szanse skuteczności egzekucji.

Autor: Justyna Gogacz, aplikant radcowski / Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.