Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Jak sprzedać dług?

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2227 długów!

Jak sprzedać dług?

Aby sprzedać wierzytelność poprzez platformę Krajowego Rejestru Wierzytelności należy przede wszystkim dodać dług do bazy.
W zależności od Twojego konta - możesz importować długi masowo z pliku CSV poprzez opcję Dodaj wierzytelności masowo lub publikować długi pojedynczo - wybierając opcję Dodaj wierzytelność.

Dodawanie pojednycze wierzytelności
Ręczne dodawanie wierzytelności przeznaczone jest przede wszystkim dla firm samodzielnie dochodzących należności od nierzetelnych kontrahentów. Użytkownik powinien uzupełnić pola formularza podając dokładne dane wierzytelności oraz dłużnika.

Poniżej przedstawiamy wszystkie pola formularza konieczne do wypełnienia.

Wartość wierzytelności brutto. Użytkownik (wierzyciel) zobowiązany jest podać wartość brutto wierzytelności. Kwota może zawierać również koszty prawne i sądowe oraz odsetki - jeżeli dług został uznany prawomocnym wyrokiem sądu. W przeciwnym przypadku jest to kwota wynikła z umowy, faktury lub rachunku.
    
Cena minimalna sprzedaży. Jest to cena za jaką wierzyciel gotowy jest odsprzedać posiadaną wierzytelność.
    
Data powstania zobowiązania. Wierzyciel wybiera datę kiedy zobowiązanie powstało. Może to być np. data wystawienia rachunku, faktury lub nakazu zapłaty.

Termin spłaty zobowiązania. Jest to termin płatności zobowiązania, wyznaczony fakturą, umową, rachunkiem lub tytułem prawnym - nakazem zapłaty.

Pełna nazwa Dłużnika. Wierzyciel powinien podać pełną nazwę dłużnika. Jeżeli dłużnik jest już notowany w KRW, wierzyciel zobaczy podpowiedź z możliwością wybrania nazwy dłużnika z listy rozwijanej.

Forma prawna Dłużnika. Użytkownik powinien podać formę prawnę dłużnika (np. osoba fizyczna lub jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka).

PESEL. Numer PESEL dłużnika - jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną.

NIP. Numer NIP dłużnika - jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną, prowadzi firmę lub jest spółką prawa handlowego.

REGON. Numer REGON dłużnika.

KRS. Jeżeli dłużnik jest spółką prawa handlowego konieczne jest podanie numeru KRS spółki.

UWAGA! Bez posiadania danych identyfikacyjnych - KRS lub NIP dla firm oraz PESEL lub NIP dla osób fizycznych - dług nie będzie mógł zostać dodany do bazy KRW.    

Adres dłużnika: ulica, nr budynku, nr lokalu, województwo, miejscowość, kod pocztowy. Ulica siedziby/zamieszkania dłużnika. Będzie to jednocześnie adres wysyłki wezwania do zapłaty/powiadomienia nadanego do dłużnika.

Telefon kontaktowy Dłużnika. Prosimy o podanie numeru teledonu do dłużnika. Telefon nie będzie opublikowany.

E-mail Dłużnika. Adres e-mail jest niezbędny w celu wysłania bezpłatnego powiadomienia e-mail na adres dłużnika.

Osoba kontaktowa. Osoba wierzyciela, z którą będzie się kontaktował zainteresowany kupnem wierzytelności.
    
Informacje o podjętych czynnościach windykacyjnych, dokumentach i Dlużniku. Użytkownik może wymienić czynności jakie zostały wykonane w celu odzyskania należności (np. uzyskano wyrok, nakaz zapłaty, przeprowadzono postępowanie egzekucyjne). Informacje zostanią opublikowane w szczegółach wierzytelności.