Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Jakie długi można wystawić w KRW?

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2227 długów!

Jakie długi można wystawić w KRW?

Na platformie KrajowyRejestrWierzytelnosci.pl możesz wystawić poniższe rodzaje długów (wierzytelności):

1.Faktury VAT - faktury VAT spełniające wymogi ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług lub rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej;

2. Rachunki - rachunki spełniające wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

3. Długi potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego - jeżeli Twoja wierzytelność została uznana przez sąd;

4. Długi potwierdzone orzeczeniem sądu polubownego lub aktem notarialnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.