Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Ochrona danych osobowych dłużnika

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2227 długów!

Ochrona danych osobowych dłużnika

Każdy wierzyciel ma prawo dochodzić należności od dłużnika w poszanowaniu obowiązującego prawa. W sytuacji, gdy uprawnione jest roszczenie zwrotu należności od dłużnika, nie znajdują zastosowania przepisy o ochronie danych osobowych.
W świetle przepisów prawa dopuszczalne jest publikowanie danych dłużnika w usprawiedliwionych celach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych.
Jeżeli posiadasz wiarygodną fakturę (np. podpisaną przez dłużnika), która nie została uregulowana zasadne jest wystawienie wierzytelności na sprzedaż w ramach Krajowego Rejestru Wierzytelności.
W przypadku, gdy wierzyciel posiada prawomocny wyrok sądu lub nakaz zapłaty możliwe jest opublikowanie wierzytelności bez jakichkolwiek przeciwwskazań.

Wystawiając wierzytelność na sprzedaż w Krajowym Rejestrze Wierzytelności upewnij się, że:

Jeżeli nie posiadasz nakazu zapłaty lub wyroku sądu:
- faktura lub rachunek, którą wystawiłeś dłużnikowi została przez niego zaakceptowana własnoręcznym podpisem i została wystawiona zgodnie z wymogami polskiego prawa (wymogi ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług lub rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej);
- dług nie jest kwestionowany przez dłużnika (np. istniejącymi nieścisłościami w umowach, zleceniach i innych dokumentach mogących poddać w wątpliwość zasadność roszczenia);
- dług nie jest przedawniony i jego windykacja będzie nieskuteczna.

Jeżeli posiadasz nakaz zapłaty lub wyrok:
- wyrok jest prawomocny (dłużnik nie zaskarżył wyroku, nie wnosił apelacji).

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do istnienia wierzytelności oraz jej wysokości – przed publikacją długu uzyskaj prawomocny nakaz zapłaty. Jeżeli Twoje roszczenie zostanie opublikowane i będzie niezasadne – niedoszły dłużnik może żądać od Ciebie odszkodowania!