Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Pełna Księgowość online Opti.pl

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2216 długów!

Pełna Księgowość online Opti.pl

Serwis Opti.pl, operator Systemu Pełnej Księgowości dla spółek jest partnerem Krajowego Rejestru Wierzytelności. Opti.pl posiada funkcjonalność wystawiania faktur na sprzedaż w systemie KRW oraz windykacji online za pomocą narzędzi KRW.

Opti.pl oferuje miko i małym przedsiębiorcom kompleksowa narzędzie do zarządzania finanswami przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzenia księgowości.

W systemie dostępne jest oprogramowanie online do prowadzenia pełnej księgowości oraz książki przychodów i rozchodów.

Dostępny jest również moduł kadr i płac.

Na podstawie wprowadzanych danych można wygenerować deklaracje podatkowe i deklaracje ZUS, rejestry sprzedaży, rejestry zakupu, różnego rodzaju zestawienia dla celów zarządzania przedsiębiorstwem. Dokumenty dostępne jako PDF.

W ramach oprogramowania zyskujesz możliwość korzystania z części kadrowo-płacowej i związanego z tym rozliczania czasu pracy pracowników. Dostajesz dostęp do wyliczania i generowania list płac, umów cywilnoprawnych, sporządzania deklaracji PIT-4R i PIT-11.

Docelowo oprogramowanie zyska funkcjonalności stanowiące wsparcie w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań w zakresie sprawozdawczości z tytułu korzystania ze środowiska, do której każde przedsiębiorstwo jest zobligowane.

W ramach oprogramowania dostępny jest również moduł e-learning, poprzez który przedsiębiorca ma możliwość praktycznego poznania zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstw, księgowości, analizy finansowej, zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: ksiegowosc.opti.pl