Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Pragma Inkaso

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2216 długów!

Pragma Inkaso

Spółka z branży obrotu wierzytelnościami w sektorze B2B, oferująca m.in. kompleksową obsługę windykacyjną.

Pragma Inkaso SA świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami powstałymi w obrocie gospodarczym (segment B2B). Podstawowe produkty w ofercie spółki to windykacja na zlecenie, kupno wierzytelności, faktoring, finansowanie należności oraz szereg usług uzupełniających.Główna działalność obejmuje windykację na każdym etapie postępowania (polubownym, sądowym, komorniczym) oraz działania terenowe w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem. Kompleksowość usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami zapewniają pozostałe usługi dostępne w ofercie spółki.

Grupą docelową spółki są przedsiębiorstwa posiadające wysoko nominałowe wierzytelności wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Siedziba Pragma Inkaso mieści się w Tarnowskich Górach, a oddziały w Bydgoszczy, Poznaniu i Lublinie.
Pragma Inkaso jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Pragma Inkaso działającej w obszarze obrotu wierzytelnościami, w skład której wchodzą Pragma Faktoring (usługi faktoringowe), Pragma Collect (windykacja wierzytelności niskonominałowych) i Pragma Inwestycje (wierzytelności hipoteczne).

Spółka została zarejestrowana w czerwcu 2002 r. jako Pragma Inkaso sp. z o.o. Początkowo zajmowała się wyłącznie windykacją na zlecenie. W 2005 r. nastąpiło rozszerzenie zakresu świadczonych usług o zakup wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek oraz zaliczkowe finansowanie wierzytelności przejętych w ramach windykacji na zlecenie. Przekształcenia w spółkę akcyjną dokonano w październiku 2007 r.

Debiuty:
- rynek główny GPW – 14 maja 2010 r.
- Catalyst – 18 października 2010 r.