Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Windykacja lokali mieszkalnych

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2227 długów!

Windykacja lokali mieszkalnych

Większość dłużników w pierwszej kolejności spłaca zobowiązania za prąd, gaz, wodę, telewizję, telefony komórkowe czy internet. Należności z tytułu czynszu zostają na samym końcu. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie. Postępując w ten sposób najemcy mogą doprowadzić siebie i rodzinę do sytuacji, że komornik zabierze im mieszkanie.

Referaty windykacji w spółdzielniach mieszkaniowych czy innych instytucjach zajmujących się zarządzaniem budynkami, (np. gmina, prywatny właściciel, spółdzielnia czy wspólnota) mają swoje procedury, które z niewielkimi zmianami wyglądają następująco:

- wysyłanie wezwań do zapłaty najemcom oraz osobom korzystającym z lokali komunalnych bez tytułu prawnego
- skierowanie sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego
- kierowanie sprawy do egzekucji komorniczej
- wypowiedzenie umowy najmu
- wpisanie zadłużonych osób do Krajowego Rejestru Długów

Dłużnikom wydaje się, że jak nie będą odbierać żadnych wezwań do zapłaty, które wysyła do nich Referat windykacji należności, to nikt nie będzie mógł im nic zrobić.

Otóż sprawa z doręczaniem pism w takiej sytuacji wygląda następująco:

- osoba doręczająca pozostawia awizo o możliwości odbioru listu we właściwej placówce pocztowej w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po pozostawieniu awiza
- jeżeli dłużnik nie odbierze przesyłki w terminie, wówczas osoba doręczająca zostawia powtórne awizo
- jeśli i tym razem adresat nie odbierze przesyłki (7 dni licząc od dnia następnego po pozostawieniu drugiego awiza) wówczas placówka pocztowa odsyła list do sądu a tam przewodniczący wydaje zarządzenie o uznanie przesyłki za doręczoną
- za dzień doręczenia uznaje się dzień następny po upływie ostatniego dnia terminu na odebranie listu
- dłużnik ma od tego momentu 14 dni na wniesienie sprzeciwu

Wynika z tego, że nawet, jeśli pisma wzywające do zapłaty nie są przez dłużników (najemców lub użytkowników lokali) odbierane, nie mogą oni uniknąć postępowania windykacyjnego a w konsekwencji sądowego nakazu zapłaty wydanego w trybie upominawczym.

Jeśli i w takim przypadku dłużnik lekceważy zadłużenie i nie spłaca go, zarząd np. wspólnoty może złożyć wniosek do sądu o zasądzenie należności i wyznaczenie komornika. Jeżeli w dalszym ciągu dług nie jest spłacany spółdzielnia może wystąpić do sadu o eksmisję. W krótkim czasie może do drzwi dłużnika zapukać komornik. Dłużnik, który nie otwiera drzwi musi być przygotowany na to, że razem z nim do mieszkania przychodzi ślusarz oraz policja. Komornik prosi najpierw o dobrowolne opuszczenie lokalu a w przypadku oporu może siłą usunąć użytkownika z mieszkania.